نصب اجزاء متشکله ی سیستم پوش فیت پلی ران بیش از حد ساده و سریع است . لوله ها پوش فیت نیک بسپار یزد به آسانی و با اندکی فشار به داخل سوکت ها رانده شده و آب بندی آن ها توسط حلقه ی آب بندی ویژه ای به طور کامل تحقق می یابد.

قوانین کلی نصب و اجرا برش لوله

سطح مقطع لولهپوش فیت نیک بسپار یزد پس از برش باید کاملا بر محور طولی عمد بوده و هیچ گونه پلیسه و زائده ی اضافی در آن مشاهده نشود. برای بدست آوردن چنین برشی فقط می توان از لوله بر کمک گرفت. هر چند امکان دارد با روش های منسوخ استفاده از اره دارای دندانه ی ریز و به کمک یک ناودانی شیاردار و یا پیچیدن کاغذ به دور لوله (برای یافتن خط صحیح برش ) کار را به طریقی انجام داد ولی بهترین و اصولی ترین شیوه که با سرعت ، دقت ، سهولت و اطمینان خاطر بیشتری همراه است استفاده از لوله بر می باشد.

پخ کردن محل برش لوله پوش فیت نیک بسپار یزد

قسمت فاقد سوکت در تمامی لوله ها و اتصالات ساخت پلی ران  اتصال حالت اریب دارد. این ویژگی سبب می شود که کار متصل نمودن اجزا به یکدیگر به راحتی بیش تری توام بوده و در عین حال از آسیب دیدن احتمالی حلقه ی آب بندی و یا خارج شدن آن از محل سوکت جلوگیری شود . بدین ترتیب توصیه می شود که پس از برش ، لبه قسمت بریده شده حتما با استفاده از لوله پخ کن اریب شود. استفاده از سوهان برای انجام این کار توصیه نمی شود. زاویه قسمت اریب شده بر اساس استانداردهای موجود می تواند ۴۵ – ۱۵ درجه باشد.

بخش تحقیق و توسعه (R&D) نیک بسپار یزد با در نظر داشتن نتایج نظرسنجی های مستمر در مبحث نصب و اجرا اخیرا نوعی لوله بر پایه دار را طراحی و ساخته است که می تواند برش و پخ کن لوله را تؤاما  با آن انجام داد. این ابداع ، سهولت و سرعت کار را بیش از پیش افزایش داده است.

۳٫jpg – 21.21 Kbpush fit3.jpg – 18.74 Kb

push2.jpg – 4.49 Kbpoliran3.jpg – 11.28 Kb

نصب لوله های پوش فیت نیک بسپار یزد  قائم و استفاده از بست های

در نصب لوله های قائم معمولا از دو نوع بست یعنی بست ثابت و بست غیر ثابت استفاده می شود.

لوله های پوش فیت نیک بسپار یزد قائم ممکن است در دو وضعیت زیر قرار گیرند :

بخشی از لوله ی قائم که به انشعاب و سوکت مرتبط است در تمام طبقات درون مصالح ساختمانی (بتون) قرار گیرد .

حالتی که در آن تمامی طول لوله قائم کاملا آزاد است .

در حالت اول که محل وصل انشعاب با لوله ی قائم درون بتون قرار گرفته طبعا نیازی به  بست ثابت وجود ندارد ولی برای آن که بتواند به آزدی در جهت عمودی حرکت نموده و در عین حال از محور خود خارج نشود ضمن محاسبه تغییرات طول و در نظر گرفتن آن باید از بست های غیر ثابت استفاده شود . چنانچه ارتفاع سقف بیش از ۳ متر نباشد اختصاص دادن یک بست غیر ثابت و نصب آن در وسط لوله کافی می باشد .

در حالت دوم استفاده از بست های ثابت و غیر ثابت هر دو ضروری است. لذا با در نظر داشتن تغییرات طولی ، قسمت سوکت دار را باید با استفاده از بست کاملا ثابت نمود و برای فاصله ی بین دو بست ثابت مانند حالت قبل از یک بست غیر ثابت استفاده کرد .

p1.jpg – 29.46 Kb

نصب لوله های افقی و نحوه ی استفاده از بست ها

در سیستم پوش فیت پلی ران اتصال ، وجود سوکت در لوله ها و اتصالات عملا نیاز به موفه را که در واقع نوعی اتصال برای فراهم ساختن حرکت لوله هاست از بین برده و تمامی لوله ها می توانند به خوبی و با حفظ حالت آب بندی خود تاثیر تغییرات طول ناشی از نوسانات دما را خنثی سازد. برای آن که لوله ها قادر باشند که در داخل سوکت ها حرکت کنند باید سوکت ها کاملا در محل خود ثابت نگه داشته شده و لوله های واقع در بین آن ها با استفاده از بست های غیر ثابت به سطوح ساختمان وصل شوند. بست های غیر در عین حال که لوله ها را در امتداد تعیین شده نگاه می دارند مانع حرکت لوله ها در داخل سوکت ها نمی شوند .

به طور کلی در مورد لوله های افقی واقع در زیر سقف ها ضمن رعایت شیب کافی ضروری است که علاوه بر ثابت نگه داشتن تمامی سوکت های متصل به لوله از بست های غیر ثابت هم در فواصل آن ها استفاده شود. فاصله مناسب بین بست ها در این شرایط حدود ۱۰ برابر قطر اسمی لوله ذیربط است . توجه شود که در محل تمامی انشعاب ها باید از بست های ثابت استفاده شود .

بست هاف ساپورت ها و کلیه وسایلی که برای نگه داشتن اجزاء سیستم در موقعیت های تعیین شده از آن ها استفاده می شود باید از استحکام و قدرت کافی برخوردار باشند. به طور کلی با توجه به شیب ، فاصله لوله ها تا سطوح ساختمانی بهتر است که در کمترین حد ممکن باشد ، زیرا که این امر باعث بیشتر سیستم کمک می کند .

۱۲۳٫jpg – 10.90 Kb

نصب دریچه های بازدید

دریچه های بازدید باید به خوبی و کاملا در دسترس قرار داشته باشند به نحوی که استفاده از ابزارهای مخصوص پاک کردن و رفع گرفتگی مجاری به سهولت میسر شود. این دریچه ها از دیوار مقابل خود نباید کم تر از ۴۵ سانتی متر فاصله داشته باشند. دریچه بازدید باید کاملا آب بند بوده و خروج هوا و پسآب حتی به میزان اندک از آن ناممکن باشد.

چنانچه به دلیل موقعیت احتمال یخ زدن این دریچه ها وجود داشته باشد ضروری است که تدابیر لازم برای جلوگیری از این پدیده در نظر گرفته شود .

نصب دریچه های بازدید در اماکنی مانند قنادی ، نانوایی ، قصابی و یا هر جای دیگری که با پخت وپز و تهیه مواد خوراکی مرتبط است ممنوع می باشد .

نصب دریچه های بازدید در نقاط زیر در هر سیستمی الزامی است: در بلندترین نقطه هر لوله جانبی فاضلاب در هر کجا که لوله های جانبی با زاویه ای بزرگ تر از ۴۵ درجه تغییر جهت داشته باشند در پایین ترین قسمت لوله قائم فاضلاب ، قبل از زانوی پایین لوله در هر نقطه از لوله قائم فاضلاب که برای تست آب بند دسترسی به آن لازم باشد روی لوله اصلی خروجی با فاصله حداکثر ۳۰ متر از یکدیگر در انتهای لوله خروجی بلافاصله بعد از خروج از ساختمان

تست سیستم فاضلابی پوش فیت

پس از اتمام عملیات نصب و اجرا برای مطمئن شدن از وجود نداشتن کوچکترین نشت و یا اشکال درکار ، لازم است سیستم را تست آب بند نمود. هرچند که جریان در مجاری فاضلاب به صورت ثقلی و بدون فشار می باشد اما به پیروی از استاندارد های ملی و جهانی و برای افزایش ضریب اطمینان باید موکدا از تست آب رو خودداری شود .

تست بر اساس استانداردهای پذیرفته شده باید حداقل با ارتفاع سه متر آب و (یا معادل آن فشار هوا) صورت گیرد .

استاندارد پلی ران اتصال در این زمینه پنج متر می باشد .

استاپر به صورت موجود وسیله ی دیگری است که واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلی ران اتصال به منظور سهولت در کار تست ، طراحی و در اختیار مجریان قرار داده است .

نغییرات طولی ناشی از دما در سیستم پوش فیت پلی ران

پلی پروپیلن هم مانند سایر مواد در اثر تغییرات دما منقبض و یا منبسط می شود. افزایش دما با افزایش طول و کاهش آن با کوتاه تر شدن طول لوله همراه است.

ضریب انبساطی طولی پلی پروپیلن مصرفی در ساخت پوش فیت پلی ران معادلc 0-1 4-10*1/1 است . بدین معنی که هر متر از لوله و اتصالات ساخته شده از این ماده به ازاء هر درجه سانتی گراد تغییر دما به اندازه ی ۱۱/۰ میلی متر تغییر طول خواهد داشت . در مقایسه ، ضریب انبساط طولی پلی اتیلن c 0-1 4-10*9/1  یعنی حدودا  ۷/۱ برابر بیشتر از پلی پروپیلن می باشد .

رابطه کلی تغییر طول و دما به صورت زیر است :

T∆L = L. λ . ∆

که در آن :

L∆ = تغییرات طول بر حسب میلی متر

L = طول اولیه لوله بر حسب متر

λ = ضریب انبساط حرارتی بر حسب میلی متر بر متر در هر درجه سانتی گراد (۱۱/۰ برای PP و ۱۹/۰ برای PE)

T∆ = تفاوت بین حرارت اولیه و ثانویه در شرایط کاری بر حسب سانتی گراد

لوله و اتصالات سیستم پوش فیت پلی ران هم مانند تمامی سیستم های دیگری که از استاندارد DIN 19560 پیروی می کنند برای استفاده در داخل ساختمان طراحی و سلخته شده است از این رو با توجه شرایط دمای درون ساختمان ها و گسترده نبودن طیف تغییرات حرارتی در پسآب خروجی از سرویس ها و تجهیزات بهداشتی ، تغییرات طول در اجزاء سیستم هم چنان قابل توجه نخواهد بود و در نتیجه استفاده از این نوع لوله ها هم برای توالت با دمای پسآب خروجی ۲۰ – ۱۵ درجه سانتی گراد و هم برای ماشین ظرف شویی ف یا سینک آشپزخانه که دمای پسآب آنها ممکن است تا ۷۰ درجه سانتی گراد برسد بدون هیچ گونه محدودیتی مورد توصیه قرار گرفته است . از طرفی با توجه به وجود سوکت های متعدد ، تغییرات طولی در سیستم پوش فیت پلی ران اصولا دارای اهمیت قابل توجهی نخواهد بود.

در هر حال باید توجه شود که همیشه تغییرات دما با افزایش طول همراه نیست بلکه در شرایطی کاهش طول هم ممکن است دیده شود. نصب و اجرای این سیستم گرچه بسیار آسان است ، اما برای بدست آوردن سیستمی بدون مشکلات بعدی ، کار باید با دقت و منطبق با تکنیک های توصیه شده انجام پذیرد.

همواره در نظر داشته باشید :

با توجه به انبساط حرارتی و برای میسر ساخن حرکت لوله ها ، پس از آن که لوله تا انتها به درون سوکت رانده شد ، دور آن را با یک قلم ضد آب علامت گذاری کرده و سپس به اندازه ۱۰ سانتی متر لوله را بیرون بکشید ، پس از پایان کار و قبل از نشست نهایی از وجود علامت در کنار سوکت ها مطمئن شوید.

(توصیه ی فوق مربوط به حالتی است که طول لوله ی وارد به سوکت بیش از یک متر باشد.)

چند توصیه ی مهم :

* پاکیزگی را به عنوان یک اصل همواره مورد توجه قرار دهید. لوله ، اتصالات ، حلقه های آب بندی و داخل سوکت ها را به طور اصولی پاک کنید.

* حلقه های آب بندی را مجددا در سکوت قرار دهید به نحوی که لبه ی آن به طرف پایین باشد.

* در صورت نیاز به کوتاه کردن لوله پوش فیت ، منحصرا از لوله بر استفاده شود.

* برای پخ کردن قسمت های بریده شده پوش فیت نیک بسپار یزد فقط از ابزار مخصوص (لوله پخ کن) استفاده شود.

* اجزاء سیستم پوش فیت باید به صورت اصولی و با استفاده از بست های ثابت ، کورپی و ساپورت و با در نظر گرفتن فواصل مورد توصیه مهار شوند.

* برای جا به جایی محورها می توان از تبدیل ها کمک گرفت.

* الگوها باید تا حد امکان به سقف نزدیک باشند.

* اجزاء سیفون های نیک بسپار یزد  کاملا در یک محور قرار گیرند زیرا هر گونه پیچیدگی موجب از بین رفتن کارایی آن ها خواهد شد.

* پس از نصب هر یک از اجزاء متشکله ی سیستم برای ممانعت از افتادن و یا وارد شدن اشیاء و اجسام به درون مجاری ، حتما از درپوش استفاده شود.

* رعایت شیب متناسب با توصیه های فنی دارای اهمیت بسیار زیادی است.

* از جوش کاری در نزدیکی لوله و اتصالات نیک بسپار یزد که موجب صدمه دیدن آن ها خواهد شد جدا خودداری شود. این کار با رعایت احتیاط کامل و قرار دادن حائل مانند صفحه و یا پارچه ی خیس انجام شود.

* لوله کشی های نیک بسپار یزد در کوتاه ترین مسیر و با حداقل پیچ و خم انجام شود.

* خطوط از مسیرهای امن عبور داده شود و تغییرات احتمالی در آینده مد نظر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس بگیرید