خدماتی که انجام می دهیم

تعهد ما ارائه مطالب با کیفیت است

برنامه ریزی و استراتژی تجارت

ما از همان جایی که شما هستید شروع می کنیم و برای رسیدن به اهداف شما تلاش می کنیم. اگر می خواهید کسب و کاری درآمدزایی داشته باشید و در عین حال به دیگران نیز کمک مثبتی داشته باشید.

اطلاعات بیشتر

تجزیه و تحلیل های مالی

ما از همان جایی که شما هستید شروع می کنیم و برای رسیدن به اهداف شما تلاش می کنیم. اگر می خواهید کسب و کاری درآمدزایی داشته باشید و در عین حال به دیگران نیز کمک مثبتی داشته باشید.

اطلاعات بیشتر

برنامه ریزی استراتژیک

ما از همان جایی که شما هستید شروع می کنیم و برای رسیدن به اهداف شما تلاش می کنیم. اگر می خواهید کسب و کاری درآمدزایی داشته باشید و در عین حال به دیگران نیز کمک مثبتی داشته باشید.

اطلاعات بیشتر

مشتریان ما

تیم ما

ما بیش از چند سال را صرف جمع آوری اعضای تیم کردیم

سارینا محمدیشریک و مدیر مالی

من فکر می کنم ایده مد لوکس و بازار مالی بسیار مدرن است ، اکنون -هیچ کس طراح ضعیف نیست.

سارینا محمدیشریک و مدیر مالی

من فکر می کنم ایده مد لوکس و بازار مالی بسیار مدرن است ، اکنون -هیچ کس طراح ضعیف نیست.

نوید رستم نژادمدیر عامل و مالک

آنقدر به من علم آموختن و راهی کاملاً جدید به من نشان دادند تا خودم و توانایی های خودم را ببینم.

نوید رستم نژادمدیر عامل و مالک

آنقدر به من علم آموختن و راهی کاملاً جدید به من نشان دادند تا خودم و توانایی های خودم را ببینم.

شیوا صالحیمدیر عامل

هنگامی که دغدغه شغلی دارید ، ایده ای دارید که می خواهید آن را زنده کنید ، آن زمان راهی است برای ایجاد یک شرکت.

شیوا صالحیمدیر عامل

هنگامی که دغدغه شغلی دارید ، ایده ای دارید که می خواهید آن را زنده کنید ، آن زمان راهی است برای ایجاد یک شرکت.

نظرات مشتریان ما

بیایید صحبت کنیم

داستان خودتان را برای من بگویید !

    تماس با ما021-6631-4808
    ملاقات با ما

    شاد آبادا بازار آهن بهاران یک بلوک 23 پ 22

    Call Now Buttonتماس بگیرید